Viac o svetielku Viac

Bicykluj za Ninku

Veľké srdcia pomáhajú

1. júl 2018 bude v znamení pomoci pre malú 4-ročnú Ninku z Bratislavy, ktorá bojuje s mnohými ochoreniami. Symbolickým bicyklovaním na stacionárnych bicykloch môžete urobiť dobrý skutok, vyrobiť si chutný drink z čerstvého ovocia a dobre sa zabaviť.

Zúčastniť sa

Prečo pomôcť Ninke

Predčasný pôrod v 27. týždni, bábätko s váhou 630 g, to nie je práve ten najlepší štart do života.

No keď sa pridružili aj ratinopatia, nekrotizujuca enterokolitída (NEC), šedý zákal a strata zraku na ľavom očku, strata sluchu na pravom ušku, kvadruparéza, hyper a hypotónia…to už ide o život. Ninka však statočne bojuje, snaží sa, učí sa a napreduje za výdatnej pomoci mnohých terapeutov, rodiny a priateľov.

Pripojte sa aj vy k našej partii "Veľkosrdciarov"

Pomôžte rodine finančne zvládnuť náročné obdobie pri liečbe malej Ninky. Ak nemôžete prísť osobne, môžete pomôcť aj zaslaním dobrovoľného finančného príspevku, ktorý bude odovzdaný rodine.

Kontaktujte nás

Správa nebola odoslaná. Nesprávne údaje.
Správa bola úspešne odoslaná.