Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii

Biofeedback,
Neurofeedback

Neurofeedback nazývaný aj EEG Biofeedback je tréningová metóda využívajúca biologickú (-bio) spätnú väzbu (-feedback) a signály elektrickej aktivity mozgu (-EEG) na zlepšenie a optimalizovanie fungovania mozgu. Za bežných okolností si neuvedomujeme, akú aktivitu náš mozog tvorí keď sa sústredíme, alebo keď oddychujeme. Neurofeedback nám v tomto nastaví “zrkadlo” a umožní nám cielene trénovať tú mozgovú aktivitu, ktorú potrebujeme posilniť.

Ako funguje
Neurofeedback

Aktivitu mozgu počas tréningu neinvazívne sleduje Neurofeedback-prístroj prostredníctvom senzorov umiestnených na hlave klienta. Zosnímané signály sú zasielané do počítača, ktorý ich vyhodnocuje podľa zadaných kritérií a priebežne sprostredkováva klientovi v zmysle princípu biologickej spätnej väzby informáciu (zvukovú, vizuálnu, prípadne aj dotykovú) o ich efektivite.

Ak mozog zareaguje vytvorením želanej elektrickej aktivity, dostane z počítača zvukovú a vizuálnu odmenu. Ak nie sú splnené kritéria, odmena neprichádza. Mozog tento princíp podmieňovaného odmeňovania veľmi rýchlo pochopí a klient sa teda s vlastnou motiváciou a vôľou usiluje o odmeny a tým trénuje svoj mozog. Ak sa tréning pravidelne opakuje počas dostatočne dlhej doby, dochádza k procesu učenia a mozog si na trvalo osvojí takéto nové a efektívnejšie fungovanie. Čím sú ťažkosti závažnejšie, tým viacej tréningov je potrebných pre zlepšenie fungovania. Pripraví sa pôda pre efektívnejšie rozvíjanie vyšších mozgových funkcií, kognície a komplexnejšieho myslenia.

Každý klient sa rozvíja v rámci jeho možností a individuálnych limitov ovplyvnených zdravotným stavom, predispozíciami a prostredím, v ktorom žije. Dôležité, ale je, že vďaka neuroplasticite dochádza k rozvoju a napredovaniu a to nielen u dieťaťa, ktorého mozog sa prirodzene učí, ale aj u dospelých klientov. Mozog je prirodzene nastavený na neustály proces učenia, prijímania a spracovávania informácií, len mu treba poskytnúť tie správne podnety.

Cieľom Neurofeedbacku je obnovenie a zlepšenie fyzických a psychických funkcií riadených mozgom.

Čo môžeme ovplyvniť
Neurofeedbackom
a pre koho je určený?

Neurofeedback môžu absolvovať klienti, ktorí sú schopní vnímať sluchové, vizuálne, alebo taktilné podnety. Je možné pracovať aj s klientami s obmedzenou hybnosťou, alebo so zmyslovým poškodením. Ak je aspoň parciálne funčné vnímanie, tak sa mozog dokáže učiť.

Neurofeedback dokáže pozitívne vplývať na riadenie senzorických a motorických zručností tela, čím môže ovplyvniť vedomú hybnosť končatín, oromotoriky, či grafomotoriky. Vplýva tiež na priestorovú predstavivosť, či neverbálnu komunikáciu. Cielene sa dá pracovať aj s centrami mozgu, ktoré zodpovedajú za spracovanie, porozumenie a tvorbu reči. Dokáže podporiť reguláciu aktivity medzi pravou a ľavou hemisférou mozgu, čo úzko súvisí so schopnosťou udržania pozornosti a sebaregulácie. Aj nadmerné nabudenie mozgu môže byť prekážkou v jeho dobrom fungovaní, najmä ak pretrváva dlho. Telo a mozog ho totiž vnímajú ako stres. Neurofeedback dokáže aj v takomto prípade podporiť reguláciu stresu a napätia, čím sa môže zlepšiť sociálne fungovanie a emocionálne prežívanie klienta.

Kontaktujte nás