Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii

Kraniosakrálna
terapia

Kraniosakrálna terapia je jemná, neinvazívna metóda manuálnej - dotykovej terapie, ktorá pracuje so systémom lebky a krížovej kosti (cranium - lebka, sakcrum - krížová kosť), ich hybnosťou a rytmom, v ktorom sa pohybujú a taktiež štruktúrami, ktoré ich prepájajú a vypĺňajú.

Mechanizmus účinku
Kraniosakrálnej terapie

Kraniosakrálna terapia sa opiera o veľmi špecifické vnímanie a načúvanie bežne nebadaných procesov v ľudskom tele. Terapeut navníma kraniosakrálny rytmus na tele klienta, teda pulzáciu opakujúcu sa 8-12 krát za minútu, ktorá vzniká v mozgových komorách, rytmickou produkciou mozgovo-miešneho moku.

Navníma tiež veľmi jemný pohyb lebečných kostí, ktoré sa pohybujú v takte kraniosakrálneho rytmu, akoby dýchali spolu s ním a tiež pohyb fascií, spojiva, ktoré drží všetky naše tkanivá na svojom mieste. Ak v týchto procesoch terapeut identifikuje nefyziologickú aktivitu, alebo blokádu, tak s nimi veľmi jemne a neinvazívne začne pracovať, s cieľom obnoviť prirodzené fungovanie organizmu. Problém, ktorý sa prejavuje na kolene, môže mať svoj pôvod na protiľahlom ramene. Telo je v rámci kraniosakrálnej terapie vnímané ako jeden celok, v ktorom všetko so všetkým súvisí. Práca terapeuta je veľkou výzvou a vyžaduje vysokú koncentráciu, vnímavosť a dôsledné sebaovládanie.

Základným princípom fungovania každého živého organizmu je zdravie. Usiluje sa oň každý organizmus, každá bunka, s ohľadom na vplyvy a podnety vonkajšieho prostredia, niekedy aj za cenu chorobných prejavov, ktoré sú vo svojej podstate snahou organizmu o znovunadobudnutie zdravia.

Cieľom kraniosakrálnej terapie je aktivácia a podpora samoozdravných mechanizmov tela.

Čo je možné ovplyvniť
Kraniosakránou terapiou
a pre koho je určená?

Kraniosakrálna terapia je vhodná pre deti, dospelých klientov, ale aj pre tehotné ženy, či seniorov. Dotyk v rámci nej je veľmi jemný, využíva sa prítlak cca 5 g, preto by ju mali tolerovať aj osoby citlivo reagujúce na dotyky.

 • ťažkosti spôsobené komplikáciami pri pôrode
 • polohu lebečných a tvárových kostí voči sebe, čo má priamy vplyv aj na efektívne fungovanie mozgových štruktúr
 • polohu stavcov chrbtice, ktoré úzko súvisia s funkciami nervového systému
 • hybný aparát ľudského tela, držanie tela, pohyblivosť jednotlivých častí tela
 • zmyslové vnímanie a rôzne poruchy zmyslového vnímania (zrakové funkcie, počutie tinitu, vnímanie rovnováhy….a iné)
 • bloky spôsobené fyzickými, alebo psychickými zraneniami
 • rekonvalescenciu po úrazoch a operáciách
 • stres, napätie a koncentráciu
 • bolesti svalov, kĺbov, hlavy
 • imunitu a obranyschopnosť organizmu
 • problémy dýchacieho ústrojenstva, alergie, astmy, dutiny
 • problémy sánky, ústnej dutiny a zubov
 • poruchy spánku, chronickej únavy, depresie
 • životnú energiu a nastavenie voči sebe a svete

Kontaktujte nás