Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii

Čo je to sluchová stimulácia BENAUDIRA a JIAS?

Metódy sluchovej stimulácie Benaudira a JIAS využívajú hemisferálne špecificky upravenú hudbu, prispôsobenú individuálnym potrebám klienta, ktorá slúži na stimuláciu centrálneho sluchového spracovávania a fungovania mozgu. Ide o neinvazívne metódy, ktoré môžu byť používané v domácom prostredí klienta.

Ako funguje sluchová stimulácia?

“... len počuť nestačí, treba vedieť počúvať….”

Na to, aby sme dobre počuli a boli schopní aktívne (pozorne) počúvať a pracovať s tým, čo počujeme, je potrebné, aby správne a v maximálnej súhre fungovala celá naša sluchová dráha, vrátane viacerých oblastí mozgu. Každé ucho samostatne musí vnímať celé spektrum zvukových frekvencií, niektoré by mali byť vnímané menej (napr. ruchy okolia), iné zase viacej (napr. frekvencie ľudskej reči). Uši sa musia zladiť aj navzájom, aby sme boli schopní vnímať, odkiaľ zvuky prichádzajú. Toto všetko, musí mať presné načasovanie, inak môžeme počuť namiesto slova “knedľa”, napr. slovo “kledna”. Aj v prípade, keď uši nemajú žiaden problém, môže byť sluchové spracovávanie oslabené. Ak dieťa prekonalo opakované zápaly uší, zápaly horných dýchacích ciest, ak trpí alergiami, alebo malo vo veku do 3 rokov nedostatočné sluchové podnety, môže byť oslabené práve centrálne sluchové vnímanie a spracovávanie, čo je komplexný proces, ktorý sa neodohráva v uchu, ale v mozgu.

Pri nastavení sluchového tréningu sa vychádza buď z audiometrických meraní počutia, alebo len z anamnézy klienta, vždy v závislosti od schopností klienta spolupracovať pri testovaní. Nástrojom sluchových tréningov Benaudira a JIAS je stimulačná hudba upravená podľa zistených ťažkostí a potrieb klienta: nedostatočne vnímané frekvencie sa posilňujú, nadmerne vnímané frekvencie sa potláčajú. Podporuje sa spolupráca oboch uší, posilňuje sa lateralita dominantného ucha, zohľadňuje sa citlivosť na zvuky, ale aj prípadné pískanie v ušiach.

Klient stimulačnú hudbu počúva každý deň po dobu 6-12 týždňov, 10-15 minút denne cez slúchadlá. Následne sa urobí kontrolné stretnutie a podľa zistených zmien a zlepšení sa nastaví ďalšia stimulačná hudba. V rámci celého stimulačného programu sa počúva 4-6 CD nosičov.

Cieľom sluchovej stimulácie je optimalizácia sluchového vnímania a spracovávania, čo môže viesť k celkovému zlepšeniu počutia a schopnosti aktívneho – pozorného počúvania. 

Pre koho je sluchová stimulácia určená a čo vie ovplyvniť?

Program sluchovej stimulácie môžu absolvovať klienti od veku cca 2-3 rokov, v ojedinelých prípadoch aj skôr. Je vhodný aj pre klientov s percepčnou poruchou sluchu, alebo jednostranným kochleárnym implantátom.

Čo je možné ovplyvniť sluchovou stimuláciou?

 1. Počutie
 2. Reč
  • oneskorený vývin reči
  • oslabené porozumenie reči
  • oslabená plynulosť reči
  • dysfázia / afázia
 3. Pozornosť

  • sluchové vnímanie v rušnom prostredí
  • nepomer vo vnímaní ruchov okolia a ľudskej reči
  • oslabenie koncentrácie a filtrovanie rušivých zvukov
  • ľahká vyrušiteľnosť zvukmi
 4. Poruchy čítania a pravopis
  • precitlivenosť na zvuky (môže byť sprevádzaná aj somatickými prejavmi – nervozitou, úzkosťou, búšivosťou srdca)
  • nedostatočná citlivosť na zvuky
  • vnímanie a rozlišovanie jednotlivých hlások napr. D a T, B a P, K a T, výskyt prešmyčiek v poradí slabík v slovách
  • pískanie, šumenie v ušiach

Kontaktujte nás