Používaním tohto webu súhlasíte s využívaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viac informácii

Metóda
TheraSuit

Metóda zaoberajúca sa liečením detí s rôznymi neurologickými poruchami, najčastejšie však detskou mozgovou obrnou /DMO/. TheraSuit je najnovší, sofistikovaný dizajn, ktorý podporuje rast a vývoj každého jednotlivca a zároveň umožňuje zlepšiť zdravotný stav a kvalitu života dieťaťa. Metóda TheraSuit je zameraná na odstránenie patologických reflexov
a na zakladaní si nových, správnych funkčných pohybových vzorcov.

Mechanizmus účinku
metódy TheraSuit

TheraSuit metóda využíva mechanickú energiu s kinetickou energiou samotného pacienta a kinezioterapie fyzioterapeuta. Princípom je upnutie (tlak, ťah, trakcia,...) v určitých individuálne indikovaných posturálnych situáciách (poloha v sede, v kľaku, v stoji, pri nácviku lokomócie, pri nácviku aktivít všedných denných činností a pod.).

Upnutia sú dostatočne pevné proti pádom a úrazom, ale zároveň sú dostatočne voľné pre spontánnu či vynútenú zmenu pohybu či lokomócie. Pohybová terapia systému TheraSuit využíva intenzívnu stimuláciu vestibulárneho systému v spolupráci s osvojovaním nových cerebrálnych reflexných reakcií na podklade vysoko intenzívnej propriocepčnej multistimulácii (svaly, kĺby, šľachy, úpony periostov, fascie).

Liečba sa deje v nových, tj. individuálne doposiaľ neznámych posturálnych pozíciách s pomocou kladiek a závesov, čo vedie k tvorbe nových polysynaptických spojov v CNS – kôrovo-podkôrových, vestibulo-cerebellárnych a cerebro-cerebellárnych.

Indikácie

  • DMO
  • Oneskorený vývoj
  • Vývojové poruchy koordinácie
  • Traumatické poškodenia mozgu
  • Mŕtvica
  • Hypertónia
  • Hypotónia
  • Dyskinéza: ataxia, atetóza, dystónia
  • Ďalšie poškodenie miechy (SpinaBifida, poranenie miechy, Downov syndróm)

Kontaktujte nás