Neurorehabilitácie

poskytujeme aj viaceré podporné terapie, ktoré sú zamerané na rozvoj reči, podporu zmyslov či rozvoj sebaobslužných činností detí.