Terapie

Poskytujeme aj viaceré podporné terapie, ktoré sú zamerané na rozvoj reči, podporu zmyslov či rozvoj sebaobslužných činností detí.

Kliknite na pobočku čo najbližšie k miestu Vášho bydliska, vyberte vhodnú terapie pre Vaše dieťa a neváhajte nás kontaktovať.