Vyšetrenie nohy poskytujeme v Centre Svetielko v Prešove.