Centrum Bratislava

Bratislava – Petržalka

Centrum Svetielko

Vavilovova 20,
851 05 Bratislava Petržalka

Vedúca centra: Mgr. Alžbeta Horváthová
Tel.: +421 915 190 280
Email: svetielko.ba@gmail.com

Napíšte nám