Centrum Svetielko

Príbeh nášho vzniku pekne od začiatku …

Centrum Svetielko

Centrum Svetielko už 10 rokov pomáha napredovať deťom s ťažkým hendikepom.

Našou prioritou je poskytovať komplexné služby pre deti a mladých ľudí s ťažkým hendikepom. Správnym vyskladaním a nastavením  terapeutických, rehabilitačných, vzdelávacích a sociálnych služieb, dokážeme pomáhať pri mnohých diagnózach a pomôcť rodinám zvládnuť neľahké životné situácie.

Základnou rehabilitačnou metódu je TheraSuit, Theratogs, Neurac avšak naši terapeuti pri práci využívajú aj nadobudnuté poznatky z Bobath terapie, Vojtovej metódy, DNS a iných. V centre máme k dispozícii nové terapeutické a rehabilitačné zariadenia – Motomed, Imoove, Redcord, koncentrátor kyslíka, rašelinové zábaly, vibromasážne stroje a iné. V rámci vzdelávania spolupracujeme s erudovanými odborníkmi z oblasti špeciálneho vzdelávania, špeciálnej poradne. Ich služby môžu deti využiť priamo v centre bezplatne.

Príbeh našej zakladateľky

Mária Šárossyová

Za centrom Svetielko stojí mamička dvoch detí s ťažkým postihnutím, ktorá nevedela pre svoje deti na Slovensku zabezpečiť potrebnú starostlivosť. Vo svojom okolí poznala množstvo ďalších rodín s rovnakým osudom. Rozhodla sa preto založiť vlastné občianske združenie “Viera-Láska-Nádej”, aby sa stalo prevádzkovateľom Centra pre hendikepované deti Svetielko. Dnes, po desiatich rokoch fungovania, má centrum 33 zamestnancov, približne 450 klientov a tri prevádzky.

Mária Šárossyová, víťazka kategórie MAMA podnikateľka

Naši klienti o nás

Ďakujeme všetkým Vám za povzbudivé slová a spätnú väzbu, ktorá nás motivuje hľadieť stále dopredu.

Prečo, ako a kam …

3 otázky, na ktoré odpovedá Mária Šárossyová