Aj TY dokážeš podať pomocnú ruku…

Pomáhame tým, ktorí nás potrebujú najviac – ťažko hendikepovaným deťom a mládeži. Našim cieľom je sprístupniť im nové metódy špeciálnej zdravotnej rehabilitácie, podporné terapie a špeciálno – pedagogickú intervenciu. Pravidelnou a kvalitnou starostlivosťou im zlepšujeme zdravotný stav, skvalitňujeme im život a pripravíme ich lepšie na budúcnosť.

Podporili nás

Ďakujeme našim sponzorom – firmám a nadáciám, vďaka ktorým môžeme naďalej pomáhať deťom, ktoré to potrebujú.