Naše služby

Portfólio našich služieb, ktoré vedia pomôcť deťom je naozaj veľmi bohaté.

Centrum Svetielko

Portfólio našich služieb.

Centrum Svetielko má za cieľ poskytovať komplexné rehabilitačné, sociálne a vzdelávacie služby a voľnočasové aktivity hendikepovaným deťom a deťom s viacnásobným postihnutím, čo rodičov odbremeňuje od cestovania za terapiami na rôzne miesta.

Okrem rehabilitácií poskytujeme aj viaceré podporné terapie, ktoré sú zamerané na rozvoj reči, podporu zmyslov či rozvoj sebaobslužných činností detí, medzi ktoré patrí napr. Biofeedback, Kraniosakrálna terapia, Snoezelen, sluchová stimulácia, oxygenoterapia či tepelné zábaly. V rámci služieb ponúkame aj terapie pre hendikepovaných dospelých.

Kliknite na pobočku čo najbližšie k miestu Vášho bydliska, vyberte vhodnú terapie pre Vaše dieťa a neváhajte nás kontaktovať.