Služby včasnej intervencie poskytujeme v Centre Svetielko v Prešove.