Animoterapiu poskytujeme v nasledujúcih pobočkách: