Ergoterapiu poskytujeme v Centre Svetielko v Prešove.