• Nič sa nemusí, všetko je dovolené.

    • – gong
    • – africké bubny
    • – drevené ozvučné nástroje
    • – vibračné lôžko
    • – tibetské misy
    • – skupinový bubon POW-WOW

Muzikoterapia pomáha naším deťom relaxovať a regenerovať organizmus.

Muzikoterapiu poskytujeme v Centre Svetielko v Prešove.