• Nič sa nemusí, všetko je dovolené.

  • – gong
  • – africké bubny
  • – drevené ozvučné nástroje
  • – vibračné lôžko
  • – tibetské misy
  • – skupinový bubon POW-WOW

Muzikoterapia pomáha naším deťom relaxovať a regenerovať organizmus.

Muzikoterapiu poskytujeme v Centre Svetielko v Prešove.