• Nič sa nemusí, všetko je dovolené.

  • – klient má možnosť výberu aktivity,
  • – má právo skúšať,
  • – činnosti klientovi nevnucujeme,
  • – volíme individuálne tempo,
  • – rešpektujeme špecifiká každej diagnózy.
  • – bublinový valec
  • – svetelné vlákna
  • – svetelná objekty
  • – rezonančné lôžko
  • – hviezdna obloha
  • – kotúčový projektor
  • – svetelná tabuľa

Základným cieľom je aktivizácia, stimulovanie a podpora všetkých zmyslov, rozvoj jednotlivých funkcií aj uvoľnenie dieťata.

Terapiu Snoezelen poskytujeme v nasledujúcih pobočkách: