Násobíme pomoc

Pomoc deťom napredovať v Centre Svetielko môžte aj VY.

V rámci projektu NÁSOBÍME POMOC im vašu darovanú sumu sponzor znásobí do výšky 1000€. Ďakujeme.

Nikolas – malé, veľké dieťa

Nikolas – malé, veľké dieťa

Pomôžte zabezpečiť Nikolasovi pravidelné rehabilitácie, podporné terapie. Viac o Nikolasovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Anička vás prosí o pomoc, aby mohla pravidelne rehabilitovať

Anička vás prosí o pomoc, aby mohla pravidelne rehabilitovať

Pomôžte získať dostatok financií aby mohla Anička pravidelne rehabilitovať. Viac o Aničkinom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Majkina túžba žiť ako zdravé deti

Majkina túžba žiť ako zdravé deti

Pomôžte podporiť Majku v psychomotorickom vývoji a zabezpečiť jej čo najviac terapií a rehabilitácii v Centre Svetielko. Viac o Majkinom…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Statočný školák Timotej

Statočný školák Timotej

Pomôžte Timotejkovi rehabilitovať a tým zabezpečiť jeho správny vývin. Viac o Timotejkovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Miško trpí Joubertovým syndrómom

Miško trpí Joubertovým syndrómom

Pomôžte zabezpečiť Miškovi komplexný program terapií na zlepšenie jeho vývoja v Centre Svetielko Viac o Miškovom príbehu sa dočítate a…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Alex bojuje s nevyliečiteľným ochorením

Alex bojuje s nevyliečiteľným ochorením

Pomôžte pravidelne rehabilitovať na podporu fyzického, navštevovať podporné terapie na rozvoj mentálneho zdravia, školu a špeciálne vzdelávanie. To je prioritou…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Sebastián s ťažkou parézou prosí o pomoc

Sebastián s ťažkou parézou prosí o pomoc

Pomôžte s financovaním rehabilitácii a špeciálnych terapií pre Sebastiána, aby sa stal čo najviac sebestačným. Viac o Sebastiánovom príbehu sa…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Lukáškov boj o zdravie

Lukáškov boj o zdravie

Pomôžte získať finančné prostriedky na pokračovanie rehabilitácii a terapii pre Lukáška. Viac o Lukáškovom príbehu sa dočítate a podporiť ho…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Darujme Samkovi pokroky

Darujme Samkovi pokroky

Pomôžte zabezpečiť Samkovi kvalitnú rehabilitáciu, a ďalšie podporné terapie, ktoré mu pomôžu napredovať a správne sa vyvíjať. Viac o Samkovom…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
47 dní teplôt spustili u Izmaela Westov syndróm a poškodenie mozgu

47 dní teplôt spustili u Izmaela Westov syndróm a poškodenie mozgu

Pomôžte získať financie na kvalitnú rehabilitáciu a terapie, ktoré pomôžu Izmaelovi napredovať. Viac o Izmaelovom príbehu sa dočítate a podporiť…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Pomoc pre Ondreja a Sárku

Pomoc pre Ondreja a Sárku

Pomôžte získať finančné prostriedky na kvalitnú neurorehabilitáciu, ktorá Sárke a Ondrejkovi pomôže rýchlejšie napredovať. Viac o príbehu týchto dvoch malých…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko