Násobíme pomoc

Pomoc deťom napredovať v Centre Svetielko môžte aj VY.

V rámci projektu NÁSOBÍME POMOC Vám dary od darcov náš sponzor znásobí v pomere 1:1 až do výšky 1000€ v súhrne. Ďakujeme.

Milí naši rodičia,

keďže vieme, že častokrát majú rodiny problém s finančne nákladnými rehabilitačnými a terapeutickými služby, aj nám v Centre Svetielko, záleží na tom, aby sme boli aj v tomto smere nápomocní.

Po vzore minulého roku otvárame prihlasovanie detí do projektu Násobíme pomoc 2024, prostredníctvom ktorého môžete získať pre svoje dieťaťa zaujímavý finančný príspevok. Viac podrobnosti nájdete vo formulári.

Násobíme pomoc 2023

Nikolas – malé, veľké dieťa
Nikolas – malé, veľké dieťa

Pomôžte zabezpečiť Nikolasovi pravidelné rehabilitácie, podporné terapie. Viac o Nikolasovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Anička vás prosí o pomoc, aby mohla pravidelne rehabilitovať
Anička vás prosí o pomoc, aby mohla pravidelne rehabilitovať

Pomôžte získať dostatok financií aby mohla Anička pravidelne rehabilitovať. Viac o Aničkinom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Majkina túžba žiť ako zdravé deti
Majkina túžba žiť ako zdravé deti

Pomôžte podporiť Majku v psychomotorickom vývoji a zabezpečiť jej čo najviac terapií a rehabilitácii v Centre Svetielko. Viac o Majkinom…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Statočný školák Timotej
Statočný školák Timotej

Pomôžte Timotejkovi rehabilitovať a tým zabezpečiť jeho správny vývin. Viac o Timotejkovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Miško trpí Joubertovým syndrómom
Miško trpí Joubertovým syndrómom

Pomôžte zabezpečiť Miškovi komplexný program terapií na zlepšenie jeho vývoja v Centre Svetielko Viac o Miškovom príbehu sa dočítate a…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Alex bojuje s nevyliečiteľným ochorením
Alex bojuje s nevyliečiteľným ochorením

Pomôžte pravidelne rehabilitovať na podporu fyzického, navštevovať podporné terapie na rozvoj mentálneho zdravia, školu a špeciálne vzdelávanie. To je prioritou…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Sebastián s ťažkou parézou prosí o pomoc
Sebastián s ťažkou parézou prosí o pomoc

Pomôžte s financovaním rehabilitácii a špeciálnych terapií pre Sebastiána, aby sa stal čo najviac sebestačným. Viac o Sebastiánovom príbehu sa…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Lukáškov boj o zdravie
Lukáškov boj o zdravie

Pomôžte získať finančné prostriedky na pokračovanie rehabilitácii a terapii pre Lukáška. Viac o Lukáškovom príbehu sa dočítate a podporiť ho…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Darujme Samkovi pokroky
Darujme Samkovi pokroky

Pomôžte zabezpečiť Samkovi kvalitnú rehabilitáciu, a ďalšie podporné terapie, ktoré mu pomôžu napredovať a správne sa vyvíjať. Viac o Samkovom…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
47 dní teplôt spustili u Izmaela Westov syndróm a poškodenie mozgu
47 dní teplôt spustili u Izmaela Westov syndróm a poškodenie mozgu

Pomôžte získať financie na kvalitnú rehabilitáciu a terapie, ktoré pomôžu Izmaelovi napredovať. Viac o Izmaelovom príbehu sa dočítate a podporiť…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Pomoc pre Ondreja a Sárku
Pomoc pre Ondreja a Sárku

Pomôžte získať finančné prostriedky na kvalitnú neurorehabilitáciu, ktorá Sárke a Ondrejkovi pomôže rýchlejšie napredovať. Viac o príbehu týchto dvoch malých…

Čítajte ďalej
940 788 Centrum Svetielko