Vzdelávanie

V spolupráci s našími partnerskými vzdelávacími zariadenia sa snažíme pomáhať naším klientom aj v oblasti vzdelávania a integrácie detičiek medzi zdravých rozvesníkov.

Bratislava

Od 3.9.2018 sme v priestoroch bratislavskej pobočky otvorili prvú triedu špeciálnej MŠ v spolupráci so Spojenou školou Dolinského.

V rámci denného programu sa im venuje špeciálna pedagogička, terapeutky, fyzioterapeuti a opatrovateľky. Sme radi, že sa nám darí napĺňať naše plány aj v oblasti vzdelávania pretože, materská škola je pre dieťa nezastupiteľná z hľadiska sociálneho učenia, osvojenia si reči, socializácie a rozvoja viacerých oblastí.
V pedagogickom pôsobení sa podporuje rozvoj intelektu, individuality, emocionality, pomáhajú sa utvárať pozitívne vzťahy dieťaťa k druhým osobám.

Prešov

Deťom v prešovskom Centre Svetielko vieme zabezpečiť vzdelávanie v spolupráci so Spojenou školou internátnou v Levoči.

Absolvovať u nás môžu celú školskú dochádzku:

  • Špeciálnu materskú školu
  • Špeciálnu základnú školu
  • Praktickú školu

Školské aktivity sú dvakrát v týždni súčasťou denného programu a plynule sa striedajú s rehabilitáciu a ostatnými terapiami.