Rebox

Je prenosný neinvazívny transkutánny elektroterapeutický prístroj, ktorý je efektívny v liečbe akútnej a chronickej bolesti a v rehabilitácií pohybového aparátu. Pulzy o frekvencii 2-4 kHz sú pomocou hrotovej liečebnej elektródy, zatiaľ čo pacient drží v druhej ruke valcovú elektródu , čím dochádza k uzatvoreniu elektrického obvodu. Vďaka elektrochemickým procesom dochádza v tkanivovom mikroprostredí ku korekcii lokálnej acidózy, zvýšeniu mikrocirkulácie krvi a lymfy a je viditeľný myorelaxačný efekt, neskôr dochádza aj k zmierneniu opuchu a ústup bolesti.