• Je vhodná pre predčasne narodené deti, pre deti s poruchou sania a prehĺtania, pre sondované deti, pre deti s neurologickými ochoreniam alebo poškodením centrálneho nervového systému, pre deti s Downovým syndrómom, pre deti s mozgovou obrnou a pre mnohé iné.

Orofaciálnu stimuláciu alebo orofaciálnu masáž môže po nácviku robiť aj rodič dieťaťa.

Kraniosakrálnu terapiu poskytujeme v nasledujúcih pobočkách: