47 dní teplôt spustili u Izmaela Westov syndróm a poškodenie mozgu

47 dní teplôt spustili u Izmaela Westov syndróm a poškodenie mozgu

Pomôžte získať financie na kvalitnú rehabilitáciu a terapie, ktoré pomôžu Izmaelovi napredovať.

Viac o Izmaelovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve.

940 788 Centrum Svetielko
Zdieľajte