Kraniosakrálna terapia

Kraniosakrálna terapia

Trpíte bolesťami a migrénami hlavy? Pociťujete častú únavu a vyčerpanosť? Prípadne si vnímate nejaké nešpecifické problémy po prekonaní covidu?

Vyskúšajte kraniosakrálnu terapiu, ktorá napomáha spustiť samoozdravné mechanizmy a harmonizovať organizmus.

Takisto pomáha pri:

  • chronických či akútnych bolestiach kĺbov a chrbtice,
  • problémoch s temporomandibulárnym (sánkovým) kĺbom,
  • po úrazoch,
  • po zlomeninách,
  • po vytrhnutí zubu
  • včasnejšiemu zahojeniu tkanív.

Kraniosakrálna terapia je súbor techník, ktorými sa terapeut snaží jemným dotykom podporiť a „naštartovať“ samoozdravné mechanizmy v tele pacienta, ktoré sú akousi vnútornou hybnou silou každého organizmu. Názov terapie je odvodený z latinských slov cranium- lebka a sacrum- krížová kosť. Medzi týmito dvomi kosťami je uložená miecha, ktorá je prepojená s mozgom. Mozog a miechu obaľuje trojvrstvový membránový systém, v ktorom neprestajne prúdi číra tekutina zvaná mozgomiechový mok, ktorého tvorbu riadia mozgové komory. Mozgomiechový mok pri fyziologickom stave pulzuje opakovane v rytme zhruba 6-12 krát za minútu- túto pulzáciu nazývame kraniosakrálny rytmus. Počas tejto pulzácie sa mení aj tlak tekutiny, na ktorý musia reagovať všetky kosti v tele – vrátane kostí ktoré tvoria lebku, to znamená že kraniosakrálny impulz môžeme navnímať na všetkých kostiach tela. Mozgomiechový mok vyživuje a zároveň detoxikuje našu nervovú sústavu.

Ak sa kraniosakrálny rytmus naruší, naruší sa aj prenos nervových impulzov čo vedie k rade nefyziologických procesov v tele následkom ktorých postupne môže dôjsť k poškodeniu fyzických či psychických funkcií. Tento dôležitý rytmus vyjadruje procesy odohrávajúce sa v organizme a hovorí o stave vnútorných orgánov. Kraniosakrálny rytmus ovplyvňuje ďalšie systémy v tele ( nervový, endokrinný, kardiovaskulárny, lymfatický, atď.), ale zároveň je aj spätne nimi ovplyvňovaný. Predstavuje akýsi „barometer“ našich fyzických aj psychických zmien.

K jeho narušeniu môže dôjsť fyzickým aj psychickým spôsobom napríklad

  • po úraze (zlomenina, podvrtnutie, ai.)
  • dôsledkom tráum, po prekonaní chorôb (covid, črevné virózy, zápalové ochorenia ai.)
  • vplyvom dlhotrvajúceho stresu, záťaže a vyčerpania.

Pri samotnej terapii sa terapeut snaží navnímať kraniosakrálny rytmus a jeho odchýlky. Palpáciou rytmu terapeut získava informácie o telesných procesoch a ich prípadných reštrikciách (blokádach). Pomocou špeciálnych techník sa snaží podporiť organizmus pacienta tieto blokády odstrániť, prípadne ich reorganizovať, čím dochádza k obnove prirodzenej funkcie organizmu a jeho návratu ku svojej prirodzenej podstate- zdraviu. Počas terapie sa navyšuje potenciál organizmu, harmonizuje sa telo i myseľ, čo je základným predpokladom na spustenie samoozdravných schopností organizmu. Tým, že sa terapiou podporujú tieto samoozdravné schopnosti, možno túto terapiu indikovať v podstate na všetky diagnózy a dyskomforty pacientov, ale aj ako podpornú a preventívnu záležitosť.

Kraniosakrálna terapia v sebe ukrýva obrovskú silu jemného dotyku.

Je to veľmi príjemná terapia počas ktorej si množstvo pacientov oddýchne a plnohodnotne zrelaxuje a preto je vhodná pre všetky vekové kategórie.

2560 1707 Bc. Martin Švarc
Zdieľajte