Vývojovú terapiu poskytujeme v Centre Svetielko v Prešove.