Alex bojuje s nevyliečiteľným ochorením

Alex bojuje s nevyliečiteľným ochorením

Pomôžte pravidelne rehabilitovať na podporu fyzického, navštevovať podporné terapie na rozvoj mentálneho zdravia, školu a špeciálne vzdelávanie. To je prioritou pri zabezpečovaní podpory Alexíka.

„Tieto terapie neuhrádza zdravotná poisťovňa a ak chceme aby Alex napredoval, musíme mu ich hradiť z vlastných zdrojov. „

Viac o Alexovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve.

940 788 Centrum Svetielko
Zdieľajte