Násobíme pomoc

Nikolas – malé, veľké dieťa

Nikolas – malé, veľké dieťa

Pomôžte zabezpečiť Nikolasovi pravidelné rehabilitácie, podporné terapie. Viac o Nikolasovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou veľkého množstva služieb Centra Svetielko je aj sluchová stimulácia. Na…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Anička vás prosí o pomoc, aby mohla pravidelne rehabilitovať

Anička vás prosí o pomoc, aby mohla pravidelne rehabilitovať

Pomôžte získať dostatok financií aby mohla Anička pravidelne rehabilitovať. Viac o Aničkinom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou veľkého množstva služieb Centra Svetielko je aj sluchová…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Majkina túžba žiť ako zdravé deti

Majkina túžba žiť ako zdravé deti

Pomôžte podporiť Majku v psychomotorickom vývoji a zabezpečiť jej čo najviac terapií a rehabilitácii v Centre Svetielko. Viac o Majkinom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Statočný školák Timotej

Statočný školák Timotej

Pomôžte Timotejkovi rehabilitovať a tým zabezpečiť jeho správny vývin. Viac o Timotejkovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou veľkého množstva služieb Centra Svetielko je aj sluchová…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Miško trpí Joubertovým syndrómom

Miško trpí Joubertovým syndrómom

Pomôžte zabezpečiť Miškovi komplexný program terapií na zlepšenie jeho vývoja v Centre Svetielko Viac o Miškovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou veľkého množstva služieb Centra…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Alex bojuje s nevyliečiteľným ochorením

Alex bojuje s nevyliečiteľným ochorením

Pomôžte pravidelne rehabilitovať na podporu fyzického, navštevovať podporné terapie na rozvoj mentálneho zdravia, školu a špeciálne vzdelávanie. To je prioritou pri zabezpečovaní podpory Alexíka. "Tieto terapie neuhrádza zdravotná poisťovňa a…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Sebastián s ťažkou parézou prosí o pomoc

Sebastián s ťažkou parézou prosí o pomoc

Pomôžte s financovaním rehabilitácii a špeciálnych terapií pre Sebastiána, aby sa stal čo najviac sebestačným. Viac o Sebastiánovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou veľkého množstva…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Lukáškov boj o zdravie

Lukáškov boj o zdravie

Pomôžte získať finančné prostriedky na pokračovanie rehabilitácii a terapii pre Lukáška. Viac o Lukáškovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou veľkého množstva služieb Centra Svetielko je…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Darujme Samkovi pokroky

Darujme Samkovi pokroky

Pomôžte zabezpečiť Samkovi kvalitnú rehabilitáciu, a ďalšie podporné terapie, ktoré mu pomôžu napredovať a správne sa vyvíjať. Viac o Samkovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
47 dní teplôt spustili u Izmaela Westov syndróm a poškodenie mozgu

47 dní teplôt spustili u Izmaela Westov syndróm a poškodenie mozgu

Pomôžte získať financie na kvalitnú rehabilitáciu a terapie, ktoré pomôžu Izmaelovi napredovať. Viac o Izmaelovom príbehu sa dočítate a podporiť ho môžete vo výzve. Súčasťou veľkého množstva služieb Centra Svetielko…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko
Pomoc pre Ondreja a Sárku

Pomoc pre Ondreja a Sárku

Pomôžte získať finančné prostriedky na kvalitnú neurorehabilitáciu, ktorá Sárke a Ondrejkovi pomôže rýchlejšie napredovať. Viac o príbehu týchto dvoch malých bojovníkov sa dočítate a podporiť ich môžete vo výzve. Súčasťou…

Čítať ďalej
940 788 Centrum Svetielko