Čo je nové v našej práci

Čo je nové v našej práci

Neustále sa snažíme prinášať nové terapeutické postupy, používať moderné pomôcky a techniky.

Keďže prevažná väčšina klientov má problém s rečou, s jej porozumením, zaviedli sme novú terapiu Forbrain.

Pomocou nej vieme  podporiť kvalitu reči a komunikačných schopností vášho dieťatka. Rieši problémy s porozumením, učením a pozornosťou.
Jej princípom je zvýrazňovanie vysokých frekvencií, ktoré pomôžu klientovi spracovať zvuky reči. Dynamický filter blokuje rušivé zvuky prostredia a zosilňuje hlas klienta, ktorý tak poskytuje nervovému systému výborný senzorický tréning. Forbrain tréning nájdete vo všetkých troch pobočkách od 1.2. 2021 ako súčasť našich terapeutických balíčkov vo všetkých troch pobočkách.
1848 1224 Centrum Svetielko
Zdieľajte