Nech je hra učenie a učenie hrou

Nech je hra učenie a učenie hrou

Tadááááá….a ideme ďalej ❤️❤️❤️❤️ ďalšia prezentácia super veci pre naše deti…

lebo individuálny, láskavý a rešpektujúci prístup

❤️ podpora prirodzenej túžby učiť sa ❤️

to je určite to čo by malo mať každé dieťa na dennom poriadku

✅ Montessori prístup podporuje :
🟡  prirodzenú túžbu dieťaťa učiť sa
🟢  učenie sa vlastným tempom
🔵  kladie dôraz na lekcie láskavého a zdvorilého správania sa
🟣  využíva individuálny prístup plný dôvery a rešpektu
🔴  podporuje sústredenie na dieťa, jeho schopnosti, záujmy,
potreby a z toho odvodzuje čo ho treba učiť.
….a ako to všetko aplikovať pri našich deťoch, ako ich posúvať vďaka montessori prístupom ďalej nám odprezentovala Katarína Kukoľová – garantka vzdelávacieho programu na základe Monstessori pedagogiky
s dlhoročnou pedagogickou praxou a absolventka montessori kurzov pre vek 0-3 a 3 – 6 rokov….

Viac foto na www.facebook.com/centrumsvetielko.sk/

1365 2048 Centrum Svetielko
Zdieľajte