Prvá prednáška CVI – Zrak u detí v rannom veku

Prvá prednáška CVI – Zrak u detí v rannom veku

👁👁
Oči, jeden z našich najdôležitejších zmyslov.
Ďakujeme, že ste si prišli 👂vypočuť a 🗣 porozprávať sa
čo všetko si treba 👀všímať, 🤙koho kontaktovať a ako 👶dieťatku pomôcť ak zistíte,
že niečo nie je v poriadku. ❌
Sme radi, že ste prijali pozvanie na 1️⃣ prednášku do novootvoreného 🤩Centra Včasnej Intervencie Svetielko v Prešove. 🤩
❤️Zahájili sme týmto spoluprácu s ŠCPaP so zameraním na zrakové postihnutie z Levoče.
Ďakujeme za návštevu zrakovej terapeutke Mgr. Marianna Kolačkovská Garneková a detskej oftalmologičke MUDr. Márii Janigovej – Gibalovej za cenné rady a informácie pre pre rodiny s deťmi so zrakovými problémami.
Krátky sumár aj pre vás, čo ste nemohli prísť 🙂
👀 ŠPCaP so zameraním na zrakové postihnutie v Levoči je jedno z 2 takýchto zariadení na Slovensku /druhé je v Bratislave/
👀 Ich služby sú pre rodiny, kde majú dieťa so zrakovými problémami BEZPLATNÉ
👀 stačí ich kontaktovať s lekárskou správou od očného lekára
👀 p. Garneková je zrakový terapeut a špeciálny pedagóg a vykonáva aj návštevy u klientov v domácom prostredí
2048 1536 Centrum Svetielko
Zdieľajte