Senzorická integrácia – cesta k našim zmyslom

Senzorická integrácia – cesta k našim zmyslom

Vďaka finančnej podpore Prešovského samosprávneho kraje sme mohli  v Centre Svetielko v Prešove zriadiť pre našich malých klientov  miestnosť  pre senzorickú integráciu.

Projekt Senzorická intergrácia – cesta k našim zmyslom má za cieľ podoporiť detských klientov v DSS Centrum Svetielko v zlepšení funkcií a využívania zmyslových systémov. Senzorická integrácia /SI/je dôležitou schopnosťou pre proces učenia. Znamená schopnosť mozgu spracovať prichádzajúce zmyslové informácie za účelom ich použitia. Je to proces, pri ktorom náš mozog spracováva, triedi a organizuje všetky zmyslové podnety z vonkajšieho aj vnútorného prostredia.Dieťaťu sú cielene podávané zmyslové podnety, čím si môže postupne vytvárať a formovať jednotlivé adaptívne odpovede. Správnou diagnostikou, motiváciou a použtím vhodných pomôcok vieme hlavne u detí s viacnásobným postihnutím zlepšovať funkčnosť vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného systému. Pravidelným využívaním terepeutického prístupu SI budeme ovplyvňovať u klientov hlavne : pozornosť, aktiváciu, bdelosť, integráciu oboch strán tela, motorické plánovanie, vnímanie svojho tela, svalový tonus, rovnováhu, motorickú koordináciu, schopnosť odhadnúť silu, schopnosť odhadnúť vzdialenosť, emočnú stabilitu, sebaobslužné činnosti, písanie, kreslenie, jemnomotorické aktivity, sociálne interakcie. Zamestnanci centra absolvovali kurzy Sociálnej integrácie už v predchádzajúcom období a nákup vhodných terapeutických pomôcok bude ďalším krokom k pravidenému využíaniu tejto metódy s klientmi. V rámci grantovej výzvy  sme zakúpili tieto pomôcky : Rezonančné lôžko , Fysioflip , Pružné kreslá – 3 veľkosti, senzorické penové kvádre, penová stavebnica , univerzalna hojdačka, masažna trupica, záťažová deka v celkovej výške 4 590 €. Príspevok z rozpočtu PSK 3672 €.

1984 1488 Centrum Svetielko
Zdieľajte