Podporné terapie

Podporné terapie

Priatelia, tento rok bude Vianočná burza pomoci venovaná malej 5-ročnej Miške B. Jej štart do života bol skomplikovaný predčasným narodením v 29. týždni, kedy do vienka dostala viaceré diagnózy, s ktorými sa musí popasovať.

Najťažšie však pre malú slečnu s hendikepom a jej mamu bol tragický odchod jej ocka pri autonehode krátko po diagnostikovaní ťažkého ochorenia Mišky.
Obdobie kedy potrebovali najviac sily a energie na boj s ochorením, borili sa so smútkom a finančnými problémami. Smútok pretavili do spomienok ale finančné problémy mamky na rodičovskom príspevku s dieťaťom s DMO pretrvávajú.

Preto by sme im radi urobili tieto Vianoce o niečo radostnejšie a budúcnosť istejšiu.

Ako nám viete pomôcť:
1/ darovaním Hand made výrobkov do Vianočnej burzy pomoci 2019, ktorá sa bude konať v Bratislave vo Fresh Markete na Rožňavskej 1A v čase od 11. do 13. decembra.
Výrobky nám môžete zaslať na adresu : Centrum Svetielko, Vavilovova 22, 851 01 Bratislava – z východu aj do Prešova na Centrum Svetielko, Lomnícka 30, Prešov

2/ zaslaním finančného príspevku na zbierkový účet OZ Stačí chcieť, ktoré nám poskytlo pomoc pri zbierke.

Číslo účtu: SK76 0900 0000 0051 5350 3584

Variabilný symbol: 20191120

Poznamka pre príjemcu : Dar pre Misku

Stačí chcieť – o.z. teda touto cestou informuje, že verejná zbierka registrovaná Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2019-00549, je oficiálne poskytnutá na zasielanie finančných darov pre malú Mišku.

2560 1920 Svetielko-2022
Zdieľajte