Benaudira

Benaudira

Súčasťou veľkého množstva služieb Centra Svetielko je aj sluchová stimulácia. Na otázky spojené s touto metódou nám odpovedala Nikola Endrychová Dudová, sluchová trénerka a supervízorka programu Benaudira pre Slovensko.
  • Čo je sluchový tréning BENAUDIRA?

Je to vysoko efektívna možnosť, ako pracovať so sluchovým spracovávaním a vnímaním klienta bez veľkej námahy, v domácom prostredí a pritom cielene a individualizované podľa potrieb konkrétnej osoby.

  • Ako zistím, že moje dieťa má problém so spracovaním zvukov?

Ťažkosti so sluchovým spracovávaním a vnímaním sa u klientov prejavujú rôznymi ťažkosťami, ktoré sa vekom menia.U malých detí môže ísť o oneskorený, alebo narušený vývin reči, o ťažkosti s výslovnosťou, plynulosťou reči, ale aj o precitlivenosť na zvuky, prípadne nedostatočnú citlivosť na zvuky, emočnú utiahnutosť, alebo naopak predráždenosť.Neskôr tieto problémy môžu prerásť do problémov s koncentráciou, ľahkej vyrušiteľnosti, poruchy pozornosti (ADD), či poruchy pozornosti a hyperaktivity (ADHD), alebo do problémov s pamäťou. Výsledkom môžu byť tiež ťažkosti s písaním, či čítaním v škole, prípadne až poruchy učenia.

Vo vyššom veku môžu mať tieto ťažkosti podobu precitlivenosti na zvuky, môže byť sťažené sústredenie sa na konverzáciu pri ruchoch okolia, unaviteľnosť a prestimulovanosť zvukmi môže nabrať podobu veľkej záťaže, kvôli ktorej sa človek vyhýba sociálnym kontaktom. Dôsledkom dlhodobej záťaže môže byť aj tinitus.

  • Na akom princípe funguje tréning počutia?

Tento sluchový tréning pracuje prostredníctvom uší, ale trénuje sa sluchové spracovávanie na úrovni mozgu. Využíva sa pri tom skutočnosť, že ľudský mozog je flexibilný a dokáže sa učiť v podstate v každom veku. Podobne ako sa hudobníci alebo dirigenti počas svojej kariéry učia počuť čoraz diferencovanejšie a citlivejšie, každý si môže svoj sluch trénovať za predpokladu, že neexistujú organické prekážky, ako sú ochorenia alebo poškodenie ucha. Nejde o liečebnú terapiu a nemôže nahradiť diagnostiku alebo liečbu lekárom ani terapiu indikovanú lekárom, ako je logopédia alebo špeciálno-pedagogický tréning.

Nástrojom tréningu je hudba, ktorá bola špeciálne vyvinutá tímom BENAUDIRA pre tento tréning. Kompozične je vystavaná na poznatkoch o výskume mozgu. Využíva hudbu so skutočnými nástrojmi, ako klavír, sláčiky, bicie, flauty, harfy a gitary. Tieto sú svojím alikvotným spektrom mimoriadne blízke prírode a ľudskému hlasu a sú obzvlášť vhodné na stimuláciu ľudského mozgu.Táto hudba sa pre každého klienta individuálne upravuje vo zvukovom štúdiu na základe jeho aktuálnych testov počutia. Klient sa teda podrobí testovaniu u sluchového trénera, kde sa prostredníctvom testov počúvania overí citlivosť uší samostatne, oboch uší v spolupráci a tiež citlivosť na rečové aspekty zvukov a na základe nameraných výsledkov sa následne hudba prispôsobí presne potrebám konkrétneho klienta. Testovanie realizujú certifikovaní sluchoví tréneri a trvá približne 60-90 minút.

Pre poslucháča hudba znie len ako relaxačná hudba s krásnymi melódiami a rytmami, v skutočnosti sa za ňou skrýva zmes neurovedy, mesiace, až roky práce výskumu, štúdiových efektov a veľa odbornosti z mnohých profesných oblastí.
Väčšina poslucháčov považuje hudbu za veľmi príjemnú.

Hudba sa pre každého klienta individuálne upravuje vo zvukovom štúdiu na základe jeho aktuálnych testov počutia.

  • Ako prebieha samotná sluchová stimulácia?

BENAUDIRA sluchový tréning sa realizuje v domácom prostredí klienta, netreba na jednotlivé sedenia dochádzať, čo šetrí náklady, čas aj sily klienta a jeho rodiny. Tréningová hudba sa počúva cez smartfón, tablet, alebo z CD prostredníctvom vhodných slúchadiel 10 minút denne, 7 dní v týždni. Zásadným faktorom efektivity tohto tréningu je pomalá, mierna, ale kontinuálna stimulácia. Hudba sa teda počúva kontinuálne 12-15 mesiacov, podľa potrieb konkrétneho klienta. Medzi tým sa robia kontrolné merania u sluchového trénera v intervale cca 8-12 týždňov, podľa ktorých sa hudba vždy nanovo upravuje podľa zmien, ktoré nastali.

Rozhovor viedla Mgr. Zuzana Kačeňáková, sluchová trénerka programu Benaudira Centra Svetielko v Prešove.

2560 1707 Mgr. Zuzana Kačeňáková
Zdieľajte