Zraková stimulácia – čím skôr začneme, tým lepšie výsledky dosiahneme.

Zraková stimulácia – čím skôr začneme, tým lepšie výsledky dosiahneme.

Už akokoľvek funguje oko ako orgán, my potrebujeme naučiť mozog pracovať s tým, čo oko ponúkne. V ranom veku je mozog pripravený vytvárať miliardy nervových spojení a v prípade znevýhodnených detí je našou prioritou ako rodičov tak aj terapeutov využiť toto obdobie naplno.

Snoezelen je unikátny v tom, že v silne zatemnenej miestnosti dokážeme natoľko zvýrazniť jednotlivé prvky, že sa pre dieťa stanú dostatočnou motiváciou na vytvorenie nových neuronálnych spojení. Napríklad aj také čierne tričko s výrazným jednoduchým symbolom poslúži ako pomôcka k identifikácii terapeuta, alebo ako oporný orientačný bod.

Vedeli ste, že deti s kortikálnou poruchou zraku najlepšie vnímajú červenú a žltú farbu?

Napriek tomu, že je nevyhnutná denno-denná práca na rozvoji videnia v domácom prostredí,
snoezelen je miesto kde ponúkame dieťaťu širokú ponuku pomôcok:

ultrafialové svetlo – zvýrazňuje bielu, oranžovú, ružovú a žltú farbu, vytvára nevšedný zmyslový zážitok
podsvietené podložky – umožňujú vizuálne sledovanie, koordináciu oko-ruka či rozlišovanie farieb
červeno – čierno – biele obrázky – motivujú k používaniu zraku
optické vlákna – skvelý zdroj vizuálnej stimulácie, motivácie k pohybu, navyše pomáhajú rozvíjať úchop a jemnú motoriku
obrázkový kotúčový projektor – pôsobí upokojujúco, priťahuje zrak neustálym pohybom
svetelné hračky, šatky – výrazný prvok v tme umožňuje ľahšie rozoznať predmet, na ktorý má dieťa zamerať pozornosť

Terapeut rozvíja u dieťaťa koordináciu očí, predlžuje schopnosť zamerať zrak, povzbudzuje dieťa k aktivite, motivuje k výdrži v pozornosti, cibrí pravo-ľavú orientáciu, prácu cez stredovú rovinu.

Neodmysliteľnou súčasťou terapií musí byť aj relaxácia, aby sme dieťa neprestimulovali, nepreťažili.
Terapia musí byť vedená láskavo, nedirektívne, keďže najprirodzenejšou formou učenia je hra.

2560 1707 Mgr. Zuzana Kačeňáková
Zdieľajte