Pes terapeut a denné aktivity Svetielkáčov

Pes terapeut a denné aktivity Svetielkáčov

Aj vďaka Nadácii VÚB sme v našom centre mohli uskutočniť projekt s názvom Pes terapeut a denné aktivity Svetielkáčov 🙂

Projekt Pes terapeut a denné aktivity Svetielkáčov sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie VÚB sumou 2 500 €.  Realizovaný bol v čase od 15.04.-30.09.2018 v priestoroch bratislavskej pobočky. Jeho cieľom bolo sprístupniť a umožniť deťom s viacnásobným postihnutím finančne náročnú canisterapiu, pomôcť im v rozvíjaní pozitívneho vzťahu k ich okoliu, budovaní dôvery voči okoliu, či v nadväzovaní očného kontaktu. Ďalším cieľom projektu bolo prostredníctvom zakúpených pomôcok umožniť somatickú a multisenzorickú stimuláciu, rozvíjať rovnovážny systém detí s viacnásobným postihnutím a deťom uľahčiť komunikáciu a poznanie sveta, v ktorom žijú.

Pre canisterapiu sme v centre vytvorili vyhovujúce podmienky, kedy terapie prebiehali v samostatnej miestnosti, kde boli prítomní terapeuti so špeciálnymi psami, odborný pracovník centra alebo rodič  a detský klient. Dieťaťu sa venovali jeden až tri špeciálne psy, podľa toho o akú aktivitu alebo cvik šlo. Malí detskí klienti boli opakovane na canisterapiách, a tak sa medzi nimi a psami, ale aj terapeutmi, vytvoril vzťah založený na dôvere.

Po hodnotení projektu môžeme povedať, že deti sa na terapie tešili, psov a canisterapeutov poznajú, majú s nimi kamarátsky vzťah. Nemáme žiadne dieťa, ktoré by prejavovalo fóbiu alebo strach.  Taktiež treba povedať, že  sa deti naučili veľmi pekne so psom spolupracovať a samostatne ich vedia odmeniť „piškotkou“, vedia ako sa jednotlivé hlavolamy pre psov pripravujú. V rámci kognitívnych úloh sme používali stále podobné hračky zamerané na farby, tvary, písmená a číslice, hračky, ktoré sú pre deti pútavé a pritom sa vedia s nimi hrať aj psy.

2048 1365 Centrum Svetielko
Zdieľajte