Mäkučko ako v perinke

Mäkučko ako v perinke

„Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z Nadácie EPH“.

Vďaka Nadácii EPH sme mohli uskutočniť projekt s názvom Mäkučko ako v perinke a nakúpiť rôzne pomôcky a materiály s mäkkými povrchmi, ktoré sú určené na jednoduchšiu manipuláciu a polohovanie detí pri aktivitách či rehabilitáciách.

Finančný príspevok: 2000€

Cieľom zrealizovaného projektu bolo umožniť somatickú stimuláciu, skvalitniť a spríjemniť deťom pobyt v našom centre, a to bez akýchkoľvek obáv z úrazu a poskytnúť im maximum možného pohybu a vnemov z prostredia.

Počas realizácie projektu došlo k naplneniu stanovených cieľov, deti boli motivované k pohybu, k nadväzovaniu komunikácie, aj k uvoľneniu sa, či k cielenej relaxácii. Všetky zakúpené pomôcky sú maximálne bezpečné, kreatívne a dostatočne stimulačné k spolupráci detí s opatrovateľmi či terapeutmi a ich využiteľnosť je neobmedzená časovo, ale aj pre množstvo detí aj po ukončení realizácie projektu.

1200 1600 Centrum Svetielko
Zdieľajte