Pes terapeut

Pes terapeut

V priestoroch bratislavskej pobočky sme v roku 2018 zaviedli pravidelné hodiny canisterapie.

Projekt Pes terapeut sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sumou 1 080 €. Realizovaný bol v priestoroch bratislavskej pobočky a jeho cieľom bolo predplatiť canisterapiu deťom s hendikepom a viacnásobným postihnutím, ktoré pravidelne navštevujú naše Cetrum Svetielko. Canisterapia sa nám v centre nielen že osvedčila, ale táto terapia je pre naše deti  veľmi prínosná, no zároveň aj nákladná pre rodičov.

Pre canisterapiu sme v centre vytvorili vyhovujúce podmienky, kedy terapie prebiehali v samostatnej miestnosti, kde boli prítomní terapeuti so špeciálnymi psami, odborný pracovník centra alebo rodič  a detský klient. Dieťaťu sa venovali jeden až tri špeciálne psy, podľa toho o akú aktivitu alebo cvik šlo. Malí detskí klienti boli opakovane na canisterapiách, a tak sa medzi nimi a psami, ale aj terapeutmi, vytvoril vzťah založený na dôvere.

Po zhodnotení projektu môžeme povedať, že deti sa na terapie tešili, psov a canisterapeutov poznajú, majú s nimi kamarátsky vzťah. Nemáme žiadne dieťa, ktoré by prejavovalo fóbiu alebo strach.  Taktiež treba povedať, že  sa deti naučili veľmi pekne so psom spolupracovať a samostatne ich vedia odmeniť „piškotkou“, vedia ako sa jednotlivé hlavolamy pre psov pripravujú. V rámci kognitívnych úloh sme používali stále podobné hračky zamerané na farby, tvary, písmená a číslice, hračky, ktoré sú pre deti pútavé a pritom sa vedia s nimi hrať aj psy.

1368 912 Centrum Svetielko
Zdieľajte